Услед смањења издашности воде на извороштима и каптажама, као и замућење реке Моравице због чега фабрика воде "Царина" не ради пуним капацитетом, а на онову Одлуке  објављене у Сл.листу Општине Сокобања од 06.02.2014.године ( члан.22,23,24,25,26). Од данас 10.08.2021.године па надаље доћиће до рестрикције воде у периоду од 13:00-19:00 часова у следећим насељима:Царина,Дрењар Превалац.

© 2016 JKP Napredak Sokobanja. Sva prava zadržana

Javno komunalno preduzeće „Napredak”
Hajduk Veljkova 22,
18230 Sokobanja
Tel./Fax: 018/830-670, 018/830-977, 018/833-222, 0800-018-801 (Besplatan poziv) 
Žiro račun: 235-40050-32
Matični broj firme: 07254814
PIB: 100691606