План набавки за 2019. годину можете преузети овде

Измену плана набавки за 2019. годину  број 1 можете преузети овде

Измену плана набавки за 2019. годину број 2 можете преузети овде

Измену плана набавке за 2019. годину број 3 можете преузети овде

Измена плана набавке за 2019 годину број 4 можете преузети овде 

Измену плана набавке за 2019 годину број 5 можете преузети овде

Измену плана набавки за 2019 годину број 6 можете преузети овде

Измену плана набавки за 2019 годину број 7 можете преузети овде

Позив за достављање понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели Уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом Уговору за партију 3 можете преузети овде

Обавештење о закљученом Уговору за партију 4 можете преузети овде

 

Позив за достављање понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одговор на постављено питање можете преузети овде

Одговор на постављено питање 1 можете преузети овде

Одлуку о дедели Уговора за партије 1,2 и 5 можете преузети овде

Обавештење о обустави поступка за партије 3 и 4 можете преузети овде

Обавештење о закљученом Уговору за партију 1 можете преузети овде

Обавештење о закљученом Уговору за партију 2 можете преузети овде

Обавештење о закљученом Уговору за партију 5 можете преузети овде

 

© 2016 JKP Napredak Sokobanja. Sva prava zadržana

Javno komunalno preduzeće „Napredak”
Hajduk Veljkova 22,
18230 Sokobanja
Tel./Fax: 018/830-670, 018/830-977, 018/833-222, 0800-018-801 (Besplatan poziv) 
Žiro račun: 235-40050-32
Matični broj firme: 07254814
PIB: 100691606