ЈНМВ 19/2018 Реконструкција градске канализације кроз парк „Бањица“

Позив за достављање понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одговор на постављено питање можете преузети овде

Одговор на постављено питање 1 можете преузети овде

Одлуку о дедели Уговора за партије 1,2 и 5 можете преузети овде

Обавештење о обустави поступка за партије 3 и 4 можете преузети овде

Обавештење о закљученом Уговору за партију 1 можете преузети овде

Обавештење о закљученом Уговору за партију 2 можете преузети овде

Обавештење о закљученом Уговору за партију 5 можете преузети овде

 

© 2022 JKP Napredak Sokobanja. Sva prava zadržana

Javno komunalno preduzeće „Napredak”
Hajduk Veljkova 22,
18230 Sokobanja
Tel./Fax: 018/830-670, 018/833-222, 0800-018-801 (Besplatan poziv) 
Žiro računi: 235-40050-32 | 200-2912270101984-50
Matični broj firme: 07254814
PIB: 100691606