Opšta pravna akta

Interni akt oktobar 2015. god.

Interni akt možete preuzeti ovde

Kolektivni ugovor 2015. god.

Kolektivni ugovor možete preuzeti ovde

Statut preduzeća možete preuzeti ovde

Pravilnik o troškovima reklame i reprezentacije možete preuzeti ovde

© 2016 JKP Napredak Sokobanja. Sva prava zadržana

Javno komunalno preduzeće „Napredak”
Hajduk Veljkova 22,
18230 Sokobanja
Tel./Fax: 018/830-670, 018/830-977, 018/833-222
Žiro račun: 235-40050-32
Matični broj firme: 07254814
PIB: 100691606