Najava radova u ulicama 14. brigade i S. Mokranja

 

Služba vodovoda i kanalizacije u saradnji sa nabavnom službom radi na pribavljanju materijala za investiciono održavanje vodovoda u ulicama 14.brigade i S.Mokranjca. Početak radova na rekonstrukciji vodovoda u ovim ulicama očekuje se krajem februara meseca odnosno kad vremenske prilike to dozvole.

© 2016 JKP Napredak Sokobanja. Sva prava zadržana

Javno komunalno preduzeće „Napredak”
Hajduk Veljkova 22,
18230 Sokobanja
Tel./Fax: 018/830-670, 018/830-977, 018/833-222
Žiro račun: 235-40050-32
Matični broj firme: 07254814
PIB: 100691606